Zadośćuczynienie za śmierć ojca. Ile można dostać?

Zadośćuczynienie za śmierć ojca w wypadku samochodowym. Jaką kwotę udało się wywalczyć? Jaka argumentacja przekonała Sąd?

Zadośćuczynienie za śmierć ojca w wypadku samochodowym

Zadośćuczynienie za śmierć ojca w wypadku samochodowym uzyskała dwójka dzieci. Dodatkowo ich matka uzyskała zadośćuczynienie za śmierć męża.

W chwili śmierci ojciec i mąż miał 29 lat. Pozostawił żonę w wieku 27 lat oraz dwójkę dzieci – córkę 1,5 miesiąca oraz syna 2 lata.

Sprawca wypadku w chwili jego spowodowania miał aktualne ubezpieczenie OC, którego zostały wypłacone roszczenia. Na podstawie naszej analizy orzeczenia zwróćmy uwagę, jak drastycznie ubezpieczyciel próbował zaniżyć wypłacone kwoty oraz co udało się uzyskać dzięki odpowiedniemu poprowadzeniu sprawy.

Renta z ZUS dla dzieci po śmierci ojca

Poza postępowaniem z Ubezpieczycielem każdemu z dwójki dzieci została przyznana renta z ZUS w kwocie 610,21 zł miesięcznie.

Zadośćuczynienie z OC sprawcy dla dzieci po śmierci ojca. Renta z OC sprawcy dla dzieci po śmierci ojca

Na etapie przedsądowym ubezpieczyciel zadeklarował oraz wypłacił następujące kwoty:

 • Renta
  • Renta dla dziecka po śmierci ojca – 400 zł miesięcznie dla każdego z dwojga dzieci
 • Odszkodowanie
  • Odszkodowanie dla syna po śmierci ojca – 15’000 zł
  • Odszkodowanie dla córki po śmierci ojca – 15’000 zł
  • Odszkodowanie dla żony po śmierci męża – 15’000 zł
 • Zadośćuczynienie
  • Zadośćuczynienie dla syna za śmierć ojca – 15’000 zł
  • Zadośćuczynienie dla córki za śmierć ojca – 5’000 zł
  • Zadośćuczynienie dla żony po śmierci męża – 15’000 zł

Sąd pierwszej instancji uznał iż kwoty zadośćuczynienia powinny by znacząco wyższe:

 • Renta
  • Renta dla dziecka po śmierci ojca – 400 zł -> 600 zł miesięcznie
 • Odszkodowanie
  • Odszkodowanie dla syna po śmierci ojca – 15’000 zł -> 80’000 zł
  • Odszkodowanie dla córki po śmierci ojca – 5’000 zł -> 80’000 zł
  • Odszkodowanie dla żony po śmierci męża – 15’000 zł -> 100’000 zł
 • Zadośćuczynienie
  • Zadośćuczynienie dla syna za śmierć ojca – 15’000 zł -> 100’000 zł
  • Zadośćuczynienie dla córki za śmierć ojca – 15’000 zł -> 100’000 zł
  • Zadośćuczynienie dla żony po śmierci męża – 15’000 zł -> 160’000 zł

Obie strony odwołały się od wyroku. Po rozpatrzeniu ich argumentacji Sąd Apelacyjny zdecydował zwiększyć kwoty zadośćuczynienia dla dzieci oraz utrzymać w mocy pozostałe kwoty zasądzone w pierwszej instancji:

 • Renta
  • Renta dla dziecka po śmierci ojca – 400 zł -> 600 zł miesięcznie
 • Odszkodowanie
  • Odszkodowanie dla syna po śmierci ojca – 15’000 zł -> 80’000 zł
  • Odszkodowanie dla córki po śmierci ojca – 5’000 zł -> 80’000 zł
  • Odszkodowanie dla żony po śmierci męża – 15’000 zł -> 100’000 zł
 • Zadośćuczynienie
  • Zadośćuczynienie dla syna za śmierć ojca – 15’000 zł -> 100’000 zł -> 200’000 zł
  • Zadośćuczynienie dla córki za śmierć ojca – 15’000 zł -> 100’000 zł -> 200’000 zł
  • Zadośćuczynienie dla żony po śmierci męża – 15’000 zł -> 160’000 zł

Zwróćmy uwagę jak znacznie wzrosły kwoty odszkodowania oraz zadośćuczynienia w toku postępowania sądowego. Jest to kolejny w naszej serii i modelowy wręczy dowód, iż z Ubezpieczycielem można walczyć o sprawiedliwość i wygrać.

Wysokość zadośćuczynienia – od czego zależy?

 1. Relacje rodzinne i emocjonalne przed wypadkiem:
  • Rodzice tworzyli silny związek partnerski.
  • Zmarły był ugodowym, spokojnym mężem i ojcem.
  • Aktywnie uczestniczył w życiu rodziny, pomagał przy opiece nad dziećmi, remontach, i dbał o samochód.
  • Wspólna praca w systemie 4-brygadowym umożliwiała naprzemienną opiekę nad dziećmi.
  • Dzieci miały aktywny udział ojca w życiu codziennym, uczestniczyły w spacery, lekcje, basen.
 2. Sytuacja materialna przed śmiercią:
  • Małżonkowie posiadali własne mieszkanie.
  • Mąż miał stałe zatrudnienie od 2004 roku, a jego zarobki stopniowo rosły.
 3. Wpływ śmierci na sytuację finansową matki i dzieci:
  • Zmarły mąż był na początku kariery zawodowej, awansował, co wiązało się z podwyższaniem wynagrodzenia.
  • Zmarły aktywnie uczestniczył w opiece nad dziećmi, pomagał w pracach domowych i naprawach.
  • Po śmierci męża, powódka musiała samodzielnie opiekować się dziećmi, co wpłynęło na jej zdolność do pracy i awans zawodowy stał się niemożliwy.
  • Po śmierci męża kariera zawodowa matki została zatrzymana.
  • Nie radziła sobie z obowiązkami, a jej stosunek pracy został rozwiązany z powodu długotrwałej niezdolności do pracy. Miała trudności w ponownym podjęciu zatrudnienia.
  • Dochody powódki zmalały, a obecnie jest zarejestrowana jako bezrobotna, otrzymując jednorazowe świadczenia z MOPS-u.
 4. Konsekwencje emocjonalne i psychologiczne dla matki:
  • Matka doświadczała trudności emocjonalnych, zamknięcia w sobie, brała leki uspakajające.
  • Ciężkie reakcje żałoby, nawracające zaburzenia depresyjne.
  • Leczenie specjalistyczne, regularne wizyty u psychiatry, farmakoterapia.
  • Stan psychiczny matki wpływa negatywnie na jej zdolność do pracy i codzienne funkcjonowanie
  • Dzieci przeżywały szok po stracie ojca, z synem przejawiającym agresję, a powódka nie była w stanie skutecznie opiekować się nimi.
  • Silna więź emocjonalna między małżonkami.
  • Trauma po śmierci męża wpłynęła destrukcyjnie na matkę, powodując nawracające zaburzenia depresyjne.
  • Trudności matki w podjęciu codziennych obowiązków, konieczność leczenia.
 5. Konsekwencje emocjonalne i psychologiczne dla dzieci:
  • Syn wycofuje się i reaguje płaczem na tematy związane z tatą.
  • Córka przejawia trudności w nawiązywaniu kontaktów, problemy z koncentracją, brakiem wiary we własne siły.
  • Nauczyciele zauważyli deficyty rozwojowe, związane z brakiem ojca.
  • Deficyty rozwojowe, brak poczucia bezpieczeństwa, wycofanie się w zajęciach traumatycznych.
  • Brak wsparcia ojca stanowi negatywny wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.
  • Sąd uznał za zasadne podjęcie leczenia dzieci, zgodnie z opiniami pedagogów, zeznaniami powódki i świadków.
 6. Zmiana sytuacji mieszkaniowej:
  • Po śmierci męża matka przeprowadziła się do rodziców
  • Zmiana miejsca zamieszkania wpłynęła negatywnie na życie dzieci, związane z utratą kontaktu z kolegami, szkołą, i domem.
 7. Wsparcie rodzinne:
  • Po wypadku rodzinie pomagali rodzice i siostra.
 8. Zmiany w życiu codziennym dzieci:
  • Dzieci musiały zmienić szkołę, co wpłynęło negatywnie na ich życie społeczne.
  • Brak świetlicy w miejscowości utrudnia matce podjęcie pracy, zważywszy na potrzebę opieki nad dziećmi.

Źródła

Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie Sygn. akt VI ACa 132/18

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *