Zadośćuczynienie za śmierć matki. Pieniądze i sprawiedliwość dla dzieci

Nasza analiza orzeczeń sądowych. Jakie kwoty można uzyskać? Jak negocjować z Ubezpieczycielem? Jak postępować przed Sądem?

Zadośćuczynienie za śmierć matki w wypadku samochodowym

Zadośćuczynienie za śmierć matki w wypadku samochodowym uzyskała 9. letnia córka. Zmarli rodzice prowadzili gospodarstwo rolne i byli zarejestrowani w KRUS.

Jej rodzice – matka oraz ojciec – zginęli w wyniku wypadku drogowego. Sprawca wypadku przekroczył dozwoloną prędkość, podczas wyprzedzania stracił panowanie nad samochodem i doprowadził do kolizji kilku pojazdów.

Świadczenia z KRUS po śmierci matki

W związku z ubezpieczeniem obojga rodziców w KRUS, córce zostały przyznane kwoty:

 • renta rodzinna z KRUS w kwocie 1’247,93 zł miesięcznie
 • oraz jednorazowe świadczenie z KRUS w kwocie 14’000,00 zł.

Kwoty wypłacone przez Ubezpieczyciela

Na etapie przedsądowym Ubezpieczyciel został wezwany do zapłaty na rzecz córki kwot:

 • Po 400.000 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć każdego z rodziców
 • oraz kwot po 100.000 zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej spowodowanej śmiercią każdego z rodziców.

Ubezpieczyciel w odpowiedzi wypłacił kwoty znacząco niższe:

 • Po 48’065,00 zł tytułem zadośćuczynienia za śmierć rodziców
 • oraz po 18’000 zł tytułem odszkodowania za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej spowodowanej śmiercią każdego z rodziców.

Sprawa została skierowana do sądu.

Sąd Okręgowy (sąd pierwszej instancji) ustalił całkowite kwoty jako:

 • Po 400’000 zł zł zadośćuczynienia za śmierć każdego z rodziców – łącznie 800’000 zł.

Sąd Apelacyjny zmienił przyznane kwoty całkowie na:

 • Po 250’000 zł zł zadośćuczynienia za śmierć każdego z rodziców – łącznie 500’000 zł.

W kwotach zadośćuczynienia przyznane przez Sąd mieszczą się już kwoty wypłacone przez Ubezpieczyciela na etapie przedsądowym.

Jak widać można i warto walczyć z Ubezpieczycielem o sprawiedliwość. Jeśli nie uda się to polubownie – pozostaje droga sądowa. Można nią kroczyć samodzielnie, a można również skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii. Decyzja jest zawsze indywidualna.

Jak Sąd uzasadnił ostatecznie zasądzone kwoty?

Sąd przypomniał, że krzywdę doznaną w wyniku śmierci osoby bliskiej bardzo trudno ocenić i wyrazić w formie pieniężnej, a każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

W tym wypadku Sąd zwrócił uwagę na szereg przeżyć i emocji, których doświadczyła córka po śmierci rodziców:

 • Utrata obojga rodziców w wyniku jednego nagłego zdarzenia:
  • Dramatyczna strata obojga rodziców w młodym wieku (9 lat).
  • Nieoczekiwane i nagłe zdarzenie, które będzie rzutowało na całe życie.
 • Poczucie osamotnienia i pustki:
  • Utrata bliskich osób, co skutkuje poczuciem osamotnienia i pustki.
  • Konieczność radzenia sobie bez rodziców w codziennym życiu.
 • Cierpienia moralne i wstrząs psychiczny:
  • Znaczne cierpienia moralne wynikające ze śmierci najbliższych.
  • Wstrząs psychiczny wywołany nagłym zdarzeniem i utratą rodziców.
 • Rodzaj i intensywność więzi łączącej zmarłych rodziców:
  • Wyjątkowo silna więź wynikająca z relacji małoletniej córki z rodzicami.
 • Oparcie w innych osobach bliskich:
  • Konieczność oparcia się na innych osobach bliskich po utracie rodziców.
 • Stopień adaptacji do nowej rzeczywistości:
  • Umiejętność stosunkowo szybkiego odnalezienia się w nowej rzeczywistości.
  • Zdolność zaakceptowania zmienionych warunków życia.
 • Brak trwałych zaburzeń emocji i zdolność do funkcjonowania w społeczeństwie:
  • Trauma nie wpłynęła znacznie na pogorszenie stanu psychicznego.
  • Brak trwałych zaburzeń emocji i zdolność do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
 • Tęsknota za rodzicami i perspektywa łagodzenia odczuwania bólu:
  • Tęsknota za rodzicami, choć utrwalona, z czasem może być łagodzona przez nowe wydarzenia i doświadczenia życiowe.

Źródła

Portal Orzeczeń Sąd Apelacyjnego w Warszawie, Sygn. akt V ACa 283/19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS – Renta rodzinna

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS – Zasiłek pogrzebowy

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *