Zadośćuczynienie za śmierć brata. Jak negocjować z Ubezpieczycielem?

Zadośćuczynienie za śmierć brata. Dziesięciokrotnie wyższa kwota wywalczona w sądzie.

Zadośćuczynienie za śmierć brata w wypadku motocyklowym

Zadośćuczynienie za śmierć brata (30 lat) w wypadku motocyklowym uzyskała jego siostra (27 lat).

Do wypadku doszło gdy kierujący samochodem po włączeniu się z drogi podporządkowanej na jezdnię nie zachował ostrożności i zmieniając pas ruchu nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście. Doszło do zderzenia, w wyniku którego motocyklista zmarł na miejscu. Kierowca samochodu dynamicznie zmienił pas ruchu, wjeżdżając na pas, którym poruszał się motocyklista. Prędkość samochodu wynosiła 53,2 km/h, podczas gdy motocyklista poruszał się z prędkością nie mniejszą niż 94,1 km/h, co przekraczało dopuszczalną prędkość na danym odcinku drogi (60 km/h).

Zasiłek pogrzebowy z ZUS

W związku z organizacją pogrzebu, którego koszt wyniósł 8 676 zł, siostra uzyskała zasiłek pogrzebowy z ZUS w kwocie 4’000 zł.

Zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku

Na etapie likwidacyjnym (przedsądowym) Ubezpieczyciel wypłacił z OC sprawcy:

 • zadośćuczynienie dla siostry za śmierć brata: 6’000 zł
 • zwrot kosztów pogrzebu: 1’152 zł.

Sąd pierwszej instancji dodatkowo nakazał Ubezpieczycielowi wypłacić kwoty jak następuje:

 • zadośćuczynienie dla siostry za śmierć brata: 74’000 zł
 • zwrot kosztów pogrzebu: 2’848 zł.

Sąd Apelacyjny podtrzymał zasądzone kwoty. Co sumarycznie dało:

 • zadośćuczynienie dla siostry za śmierć brata: 6’000 zł -> 80’000 zł
 • zwrot kosztów pogrzebu: 1’152 zł -> 4’000 zł.

Podobnie jak w wielu naszych artykułach dobitnie widzimy, iż Ubezpieczyciel próbował znacząco zaniżyć kwotę wypłaconych świadczeń. W tym przypadku dzięki pomocy kancelarii prawnej udało się uzyskać środki dziesięciokrotnie wyższe. Współpraca z kancelarią odszkodowawczą nigdy nie jest obowiązkowa, warto jednak przeprowadzić własne rozeznanie i przekonać się czy może to być pomoc w naszym konkretnym przypadku.

Od czego zależy kwota zadośćuczynienia?

Kwota zadośćuczynienia zależy od wielu czynników i jest kwestią bardzo indywidualną, jak z resztą potwierdza wiele Sądów z naszego doświadczenia. Ogólne podejście, kategoryzację i listę czynników zaprezentowaliśmy w dedykowanym artykule.

Poniżej przyjrzyjmy się, na co Sąd zwrócił uwagę w tym konkretnym przypadku:

 1. Relacje i więzi rodzinne
  • Stopień więzi emocjonalnej i bliskość między siostrą a zmarłym bratem.
  • Wspólne doświadczenia z dzieciństwa, pasje, oraz udział w trudnych sytuacjach rodzinnych.
  • Codzienny kontakt i wsparcie brata, zwłaszcza w trudnych chwilach życia.
  • Aktywna rola brata w życiu siostry – wspierał ją po śmierci matki i pomagał w opiekować się chorym ojcem oraz babcią.
 2. Strata i nagła śmierć
  • Nagła i tragiczna śmierć brata, który cieszył się dobrym zdrowiem i miał 30 lat.
 3. Planowane zmiany życiowe
  • Planowane zmiany życiowe siostry, inspirowane planami małżeńskimi brata, które zostały pokrzyżowane przez niespodziewaną śmierć.
 4. Konsekwencje życiowe i psychiczne
  • Konieczność zamieszkania ponownie z ojcem po śmierci brata w celu sprawowania codziennej opieki nad nim.
  • Negatywny wpływ śmierci brata na zdrowie psychiczne siostry – głęboka żałoba, depresja
  • Konieczność terapii psychologicznej oraz farmakologicznego leczenia.
 5. Ograniczenia zdolności przystosowawczych
  • Potrzeba profesjonalnej terapii psychiatrycznej i psychologicznej dla przywrócenia sensu życia i kształtowania motywacji do tworzenia planów życiowych.
  • Ograniczenia zdolności przystosowawczych siostry, przejawiające się rezygnacją z zainteresowań, ograniczaniem potrzeb, unikaniem kontaktów z innymi ludźmi, i unikaniem przyjemności.
 6. Skutki zdrowotne
  • Długotrwały uszczerbek na zdrowiu psychicznym siostry – oceniony przez Sąd na 5%.
  • Rokowania dotyczące poprawy stanu psychicznego pod warunkiem podjęcia systematycznej terapii.

Źródła

Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie Sygn. akt V ACa 505/18

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *