Szkoda całkowita z OC sprawcy – jak skutecznie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Szkoda całkowita z OC sprawcy - jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela? Sprawdź krok po kroku i działaj świadomie. Praktyczne porady czekają!

Wstęp

Szkoda całkowita to sytuacja, w której koszty naprawy pojazdu przekraczają jego wartość przed wypadkiem lub pojazd nie nadaje się do naprawy. W takim przypadku poszkodowany ma prawo do odszkodowania.

W tym artykule dzielimy się wiedzą, co to jest szkoda całkowita, kiedy warto odwołać się od decyzji ubezpieczyciela i jak zrobić to skutecznie.

Co to jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita występuje, gdy koszt naprawy pojazdu przewyższa ~70%-80% jego wartości rynkowej sprzed zdarzenia lub pojazd nie nadaje się do naprawy. Ubezpieczyciel w takim przypadku może zdecydować o wypłacie odszkodowania zamiast pokrywania kosztów naprawy.

Samego terminu próżno szukać w prawodawstwie, jednak możemy się posiłkować Kodeksem Cywilnym:

Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

Art. 363 § 1 Kodeksu Cywilnego

Swoje rekomendacje w tej sprawie wydała również Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w opublikowanych przez nią Rekomendacjach dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Szkoda całkowita – w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów, uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, iż wartość przewidywanych kosztów naprawy, określanych na zasadach wskazanych w Rekomendacjach, przekracza wartość rynkową pojazdu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Komisja Nadzoru Finansowego

Kiedy warto odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Warto odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, gdy uważasz że:

 • ubezpieczyciel niesłusznie zadecydował o szkodzie całkowitej;
 • ubezpieczyciel zaniżył wartość pojazdu przed wypadkiem;
 • ubezpieczyciel zawyżył wartość wraku, czym obniżył kwotę wypłaconej rekompensaty;
 • ubezpieczyciel zaniżył kwotę odszkodowania.

Jak przygotować się do złożenia odwołania?

 • Zapoznaj się z decyzją ubezpieczyciela;
 • Zgromadź niezbędną dokumentację, w tym kosztorysy, faktury, opinie biegłych;
 • W razie wątpliwości skonsultuj się z prawnikiem, który pomoże w przygotowaniu odwołania.

Jakie elementy powinno zawierać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zawierać następujące dane:

 • Dane osobowe poszkodowanego i dane ubezpieczyciela
 • Numer polisy i numer szkody
 • Szczegółowe uzasadnienie odwołania
 • Załączniki potwierdzające zasadność roszczeń (np. ekspertyza niezależnego rzeczoznawcy samochodowego)

Jak złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można złożyć na kilka sposobów:

 • Pocztą z potwierdzeniem nadania;
 • Elektronicznie, jeśli ubezpieczyciel umożliwia taką formę;
 • Osobiście w placówce ubezpieczyciela.

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odrzuci odwołanie?

Pamiętajmy, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe, jak wszystkie inne firmy, są nastawione na zysk. Niestety z naszego doświadczenia może to skutkować tym, że zaniżają one wypłacane rekompensaty.

Gdy ubezpieczyciel odrzuci Twoje odwołanie, zachowaj spokój, gdyż dalej masz możliwości działania.

Możesz zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego lub rozważyć drogę sądową z pomocą wyspecjalizowanej kancelarii odszkodowawczej, jak na przykład Kancelaria Odszkodowawcza odszkodowaniepowypadku.pl.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Jak ubezpieczalnie wyliczają szkodę całkowitą?

Ile płacą za szkodę całkowitą?

Ubezpieczalnie zazwyczaj orzekają szkodę całkowitą, gdy koszty naprawy przekraczają ~70% – 80% wartości pojazdu sprzed zdarzenia.

W przypadku przejęcia wraku przez ubezpieczyciela, odszkodowanie powinno odpowiadać wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym.

Dodatkowo wg rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF): W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, zakład ubezpieczeń powinien udzielić uprawnionemu pomocy w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu.

Czy muszę się zgodzić na szkodę całkowitą pojazdu?

Nie musisz się zgodzić na szkodę całkowitą pojazdu. Jeśli szkoda jest likwidowana z OC sprawcy, ubezpieczyciel ma obowiązek pokryć całkowity koszt naprawy, o ile jej koszt nie przekracza 100% wartości auta i jest ona technicznie możliwa. W sytuacji, gdy nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela, masz prawo domagać się naprawy swojego samochodu zamiast akceptacji odszkodowania za szkodę całkowitą.

Czy szkoda całkowita jest korzystna?

Szkoda całkowita może być korzystna lub niekorzystna dla właściciela pojazdu w zależności od okoliczności. Z jednej strony, otrzymanie odszkodowania za szkodę całkowitą może pozwolić na zakup nowego pojazdu bez konieczności angażowania się w czasochłonny i potencjalnie kosztowny proces naprawy. Z drugiej strony, wartość odszkodowania może być niższa niż wartość rynkowa pojazdu lub niewystarczająca na zakup porównywalnego zastępczego auta.

Dodatkowo wartość wraku często jest zawyżona przez ubezpieczyciela, co może utrudnić jego sprzedaż i sprawić, że poszkodowany nie otrzyma pełnej kwoty rekompensującej straty. W takim przypadku, szkoda całkowita może być niekorzystna dla właściciela pojazdu.

Czy po szkodzie całkowitej można naprawić samochód?

Po szkodzie całkowitej można naprawić samochód. Decyzja o naprawie pojazdu należy do właściciela, nawet jeśli ubezpieczyciel uznał, że koszty naprawy przekraczają jego wartość rynkową przed wypadkiem. Właściciel ma prawo do naprawienia pojazdu własnymi siłami lub w wybranym warsztacie, a następnie do dalszego użytkowania go. Może to wiązać się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych. Ponadto, wartość pojazdu na rynku wtórnym może być niższa po naprawie szkody całkowitej, co należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o naprawie.

Co się dzieje z autem po szkodzie całkowitej?

Po stwierdzeniu szkody całkowitej, właściciel pojazdu ma kilka opcji dotyczących dalszego postępowania z uszkodzonym autem:

 • Naprawa pojazdu;
 • Przejęcie wraku przez ubezpieczyciela;
 • Sprzedaż wraku przez właściciela;
 • Zachowanie wraku przez właściciela – np. w celu sprzedaży na części lub naprawy na własne potrzeby;
 • Oddanie do kasacji.

Czy można sprzedać samochód po szkodzie całkowitej?

Można sprzedać samochód po szkodzie całkowitej. Po stwierdzeniu przez ubezpieczyciela szkody całkowitej, właściciel pojazdu otrzymuje odszkodowanie, które powinno odpowiadać różnicy między wartością pojazdu przed szkodą a wartością wraku. Następnie właściciel ma możliwość sprzedaży uszkodzonego pojazdu, który staje się wrakiem.

Przed sprzedażą wraku warto rozważyć kwestie podatkowe, gdyż sprzedaż wraku samochodu po szkodzie całkowitej może wiązać się z powstaniem obowiązku podatkowego w PIT.

Jeśli ubezpieczyciel zdecyduje się na przejęcie wraku, może odsprzedać go na specjalnej platformie, jednak nie jest to jego obowiązek.

Co lepsze szkoda całkowita czy częściowa?

Czy lepsza jest szkoda całkowita czy częściowa? Ta decyzja zależy od wielu czynników, w tym od wartości pojazdu przed szkodą, kosztów i czasochłonności naprawy, a także od indywidualnych preferencji właściciela pojazdu. Oto kilka kluczowych aspektów, które mogą pomóc w ocenie, która opcja jest bardziej korzystna:

 • Szkoda całkowita
  • Wypłata odszkodowania: Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, które powinno odpowiadać wartości pojazdu przed szkodą, pomniejszonej o wartość wraku.
  • Zalety: Możliwość szybkiego otrzymania środków na zakup nowego pojazdu.
  • Wady:
   • Wartość odszkodowania może być niższa niż wartość rynkowa pojazdu.
   • Konieczność szukania nowego samochodu.
   • Dodatkowe działania związane z pozbyciem się wraku.
 • Szkoda częściowa
  • Naprawa pojazdu: Ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy pojazdu do stanu sprzed wypadku.
  • Zalety: Możliwość powrotu do użytkowania własnego pojazdu – brak konieczności szukania nowego samochodu.
  • Wady: Proces naprawy może być czasochłonny; potencjalne problemy związane z jakością napraw.

Czy trzeba robić przegląd po szkodzie całkowitej?

Tak – trzeba robić przegląd po szkodzie całkowitej. Jeśli pojazd przeszedł naprawę powypadkową, konieczne jest przeprowadzenie badania technicznego pojazdu w celu potwierdzenia jego bezpieczeństwa. Może być wymagane badanie techniczne o zwiększonym zakresie, które obejmuje dodatkowe punkty kontrolne.

Ubezpieczyciel powinien pokryć koszt badania z polisy OC sprawcy zdarzenia.

Źródła

Image by serhii_bobyk on Freepi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *